Управление на качеството

Управление на качеството

Окта Лайт България АД е сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 от INTERTEK.
 
Компанията разполага със собствени напълно оборудвани лаборатории за фотометрични езмервания, електрически и електромагнитни измервания.
 
Всички произвеждани LED изделия отговарят директиви на ЕС (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility Directive, Restriction of Hazardous Substances Directive - RoHS) и приложимите продуктови стандарти. Изделията се придружават от продуктови сертификати, издадени от независима акредитирана лаборатория в ЕС.