OCTALED T5 LED Tubes G-I ECG

OCTALED T5 LED Tubes G-I ECG  са серия светодиодни тръби предназначени за директна подмяна на луминесцентни Т5 тръби за осветители с електронен баласт (ECG). Предлагат се с енергийна ефективност А++ и А+. Отличен термален мениджмънт осигуряващ дълъг живот надеждност. Светят с мека хомогенна светлина.

Стандартно налични в най-популярните размери от 600 мм, 1200 мм и 1500 мм.

Спецификация

OCTALED T5 LED Tubes G-I ECG

T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a T5-V2R2 render 1__OK_100x100_fit_478b24840a
Part Number T5 G-I 600 8W/830 ECG A++ T5 G-I 600 8W/840 ECG A++ T5 G-I 600 8W/857 ECG A++ T5 G-I 1200 18W/830 ECG A++ T5 G-I 1200 18W/840 ECG A++ T5 G-I 1200 18W/857 ECG A++ T5 G-I 1500 24W/830 ECG A++ T5 G-I 1500 24W/840 ECG A++ T5 G-I 1500 24W/857 ECG A++ T5 G-I 600 8W/830 ECG A+ T5 G-I 600 8W/840 ECG A+ T5 G-I 600 8W/857 ECG A+ T5 G-I 1200 18W/830 ECG A+ T5 G-I 1200 18W/840 ECG A+ T5 G-I 1200 18W/857 ECG A+ T5 G-I 1500 24W/830 ECG A+ T5 G-I 1500 24W/840 ECG A+ T5 G-I 1500 24W/857 ECG A+
Length Type 600 mm 600 mm 600 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 600 mm 600 mm 600 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm
Energy Class A ++ A ++ A ++ A ++ A ++ A ++ A ++ A ++ A ++ A + A + A + A + A + A + A + A + A +
Nominal Voltage 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Nominal Power 8 W 8 W 8 W 18 W 18 W 18 W 24 W 24 W 24 W 8 W 8 W 8 W 18 W 18 W 18 W 24 W 24 W 24 W
Nominal Luminous Flux 1120 lm 1200 lm 1200 lm 2520 lm 2700 lm 2700 lm 3360 lm 3600 lm 3600 lm 920 lm 960 lm 960 lm 2070 lm 2160 lm 2160 lm 2760 lm 2880 lm 2880 lm
Nominal Lamp Life Time > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h > 40 000 h
Colour Temperature 3000 K 4000 K 5700 K 3000 K 4000 K 5700 K 3000 K 4000 K 5700 K 3000 K 4000 K 5700 K 3000 K 4000 K 5700 K 3000 K 4000 K 5700 K
Socket G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5