OCTALED T5 GEN-I CCG

OCTALED T5 GEN-I CCG са серия светодиодни тръби предназначени за директна подмяна на луминесцентни Т5 тръби за осветители със стартер (CCG). Отличават се с висока ефективност и надеждна експлоатация. Светят с хомогенна светлина.

Стандартно налични в най-популярните размери от 600 мм, 1200 мм и 1500 мм.