Стартира проект "Нови работни места в Окта Лайт"

Окта Лайт България АД сключи договор № BG05M9OP001-1.003-2198-C01 с МТСП по процедура "Ново работно място 2015"

Стартира проект "Нови работни места в Окта Лайт"

Окта Лайт България АД сключи договор № BG05M9OP001-1.003-2198-C01 с МТСП по процедура "Ново работно място 2015"

На 19.04.2017 г. Окта Лайт България АД сключи договор № BG05M9OP001-1.003-2198-C01 с МТСП в изпълнение на проект "Нови работни места в Окта Лайт" по процедура "Ново работно място 2015". В рамките на проекта Окта лайт АД е създаде и оборудва двадесет и две нови работни места, на които ще бъдат назначени безработни или неактивни лица. Приоритетни групи такива лица са тези под 29 г. или над 54 г. Общата стойност на проекта е 302 409.01 лева, в т.ч. 241 927.21 лева безъвъзмездна финансова помощ, от които 205 638,13 лева европейско финансиране и 36 289.08 лева национално съфинансиране.

Всички новини