Окта Лайт реализира успешно пореден международен проект за индустриално LED осветление

Окта Лайт произведе и достави специализирано светодиодно осветление за един от най-големите логистични центрове в Южна Европа.

Окта Лайт реализира успешно пореден международен проект за индустриално LED осветление

Окта Лайт произведе и достави специализирано светодиодно осветление за един от най-големите логистични центрове в Южна Европа.

Окта Лайт произведе и достави специализирано светодиодно осветление за един от най-големите логистични центрове в Южна Европа, разположен в Италия.

 

Проектът е изпълнен с водещата ни серия индустриални LED осветители – TANGRA UHE, отличаваща се с ефективност 160 lm/W и оборудвана със специална оптика за осигуряване на максимална равномерност на светлината. С помощта на използваните 80W модели се достига 350 lux средна осветеност по протежението на цялата подова повърхност на халето, като при това е гарантирано значително намаление на разходите за електроенергия.

 

LED осветителите се управляват чрез ZigBee Lightlink protocol, позволяващ дистанционен контрол и димиране на неактивните зони по време на денонощната и непрекъсната работа на логистичния център.

 

Проектът реализиран изцяло според изискванията на клиента, доказва за пореден път възможностите на Окта Лайт да доставя комплексни решения в областта на светодиодното осветление с фокус енергийна ефективност и интегрирането им в системи за интелигентно управление от най-висок клас.

Всички новини